پایگاه اطلاع رسانی و آموزش اسکیت پس از ۱۲ سال انتظار بانوی نوجوان ایرانی اولین چراغ خانه ی اسکیت را در جهان روشن کرد